Uppvisning på Medelpunkten i Staffanstorp

En uppskattad uppvisning  i Staffanstorp.