Att dansa ger gemenskap, glädje och motion

Herrskapsdans

SGV herrskapsdansare ägnar sig åt de historiska danserna, ex. menuett, gavott, fransäs, kontradans, som förekom i borgarhemmens och slottens balsalar under 1700- och 1800-talet.

Vi dansar 19.30 - 21.30 varannan tisdag under terminerna, på Sallerupsvägen 26.

För mer information ring Björn 046 -30 73 11       076 858 43 19