Att dansa ger glädje, gemenskap och motion

Folkdans

SGV är ett folkdanslag i Malmö och vi dansar traditionella folkdanser, danser som bygger på vals, schottis, polka, hambo m.m.

Vi dansar varje torsdag under terminerna kl 19.15 till 21.15 på Sallerupsvägen 26. Se vidare information på kalendariet.


Önskas mer information om vår verksamhet går det bra att ringa till Marianne på 0733-26 49 26.
Dags för skördedans på midsommardagen.

Utöver samarbete, utbyte med svenska lag så deltar vi i även i festivaler utomlands samt besöker andra länders folkdanslag.