Välkommen till SGV

För aktuell information hänvisar vi till folkdans.nu

SGV:s hemsida kommer att finnas kvar en tid men uppdateras ej.  

Vi har under ett par års tid samarbetat med Folkdansens Vänner, Malmö. Detta samarbete har lett till att vi bildat en ny förening, Malmö Folkdansare som fr.o.m. 2017 tagit över verksamheten.

     

Skördedans på Ängavallen.

Herrskapsdans i gröngräset.

Uppdaterad 2017-01-05